Càlculs meteorològics

   Càlculs meteorològics

Càlcul de la Sensació Tèrmica

Temperatura:
   

ºC

Vent:

   

km/h

Sensació Tèrmica:

Conversor de Temperatura

ºFahrenheit:
ºCelsius:

Conversor de la Velocitat del Vent

MPH:
Km/h:
Nusos:
Metres/Segon:

Conversor de Pressió Atmosfèrica

HPA (Milibars):
Milímetres de Mercuri:
Pulgades de Mercuri:

 

 

 

 

 

 

Càlcul de l'Humitat rel·lativa: Introdueixi la Temperatura de l'aire i la temperatura del punt de rosada

Temperatura:

C F
Punto de Rocío

Humedad Relativa

Càlcul de l'Index de Temperatura/Humitat

Temperatura:
   

C

Humitat:

   

%

Index:

 

¡CSS Válido!Llicència de Creative Commons
www.meteolot.com, el temps a Olot i la Garrotxa.

Copyright © MeteOlot.com | contacte@meteolot.com - Avís Legal