La cota de neu

   Definició

  

La cota de neu és l'altura respecte al nivell del mar a partir de la qual la neu qualla.
Hem de distingir entre diferents tipus de neu principalment en funció a la grandària i la duresa (compactació), així doncs la neu granulada presenta una cota més baixa que la neu tova (entorn d'uns 300-400m més baixa).

També cal tenir en compte que el pas de l’aigua en estat líquid a sòlid (o a la inversa) no és immediata, ni es produeix quan la temperatura de l’aire arriba als 0ºC.
Genèricament es considera que els flocs de neu que cauen a més alçada es poden mantenir tot i que la temperatura de l’aire sigui positiva, en condicions normals sobre uns +2ºC.

La cota de neu depèn de varis factors... per fer un càlcul aproximat necessitem: La temperatura a 850hPa (aprox. 1500msnm) i la temperatura a 500hPa (aprox. 5500msnm).

També influeix l'altura geopotencial tant a 850hPa com a 500hPa, la humitat relativa i el vent.


   Com calcular la cota de neu

  

Un sistema per a poder calcular la cota de neu és comprovar l'isozero (alçada on la temperatura es troba a 0ºC) tenint en compte que la temperatura de l’atmosfera varia amb l’alçada.
Tret d'alguns casos molt concrets, com per exemple quan apareix la inversió tèrmica la temperatura va disminuint quan a més alçada ens trobem.
També s'ha de tenir en compte que en general, a la latitud de l'hemisferi on ens trobem, aquest descens de temperatura aproximadament equival a 0’65ºC cada 100 metres (6’5ºC/1 km) en un dia més aviat sec. Quan l’aire és humit, (s'entén que hi ha núvols i per tant probabilitat de precipitació), la temperatura varia més lentament. En aquest cas 0’5ºC cada 100m (5ºC/1 km).

Recordant el que hem dit abans que la precipitació pot aparèixer de forma sòlida a partir de +2ºC, podem aplicar el següent sistema de càlcul: Restar 400m al nivell de l'isozero que apareix al mapa, i obtindrem la cota de neu aproximada.
Aquest és un sistema aproximat molt senzill que sempre ens pot ser de molta utilitat. Podem aplicar-ho consultant els següents mapes del SMC.
El primer ens mostra l'alçada on es troba l'isozero avui al migdia, el segon on es trobarà demà al migdia. Segons les dades dels mapes de la Isozero d'avui i demà, la cota de neu per aquests dos dies la trobem tot seguit. Per calcular la cota de neu d'una forma aproximada també es pot utilitzar aquesta fòrmula: Cota de Neu = 150 X Temperatura a (850hPa) + 1000, el resultat vé donat en metres.

 

 

Segons les dades dels mapes de la Isozero d'avui i demà, la cota de neu aproximada per aquests dos dies la trobem tot seguit.

 

   Taula cotes de neu segons temperatura a 850hPa i 500hPa

  

 

   Cotes de neu a Europa segons la situació actual

  

 

¡CSS Válido!Llicència de Creative Commons
www.meteolot.com, el temps a Olot i la Garrotxa.

Copyright © MeteOlot.com | contacte@meteolot.com - Avís Legal